Giải pháp lọc không khí cho nhà máy thiết bị y tế
 

1. Yêu cầu của khách hàng:

- Nhà máy rộng khoảng 1000m2, thể tích nhà máy khoảng 5000m3
- Lọc các hạt bụi lớn hơn 0.3μm
- Áp suất trong nhà máy khoảng 15-30Pa so với khu vực lân cận
- Thiết kế hệ thống thông gió riêng biệt, có lấy khí tươi từ bên ngoài vào.
- Nhà máy thiết kế đóng kín (không có nhiều khe hở).

2. Tóm tắt giải pháp:

Hệ thống đường ống cấp khí tươi: Khí ngoài trời được lọc bằng bộ lọc điện tử F58 của Honeywell trước khi được đưa vào nhà máy. Lưu lượng khí đưa vào là 1669m3/h.
Hệ thống đường ống hút khí thải: Giả sử nhà máy có 9 máy lắp ráp. Bụi trong nhà máy sinh ra từ quá trình lắp ráp. Đối với mỗi máy lắp ráp, ta lắp đặt một ống hút khí thải riêng. Lưu lượng khí thải là 1519m3/h.
Hệ thống các máy lọc tuần hoàn: Nhà máy sử dụng 7 bộ lọc tuần hoàn để đảm bảo không khí trong nhà máy đạt được yêu cầu đề ra.

3. Tính toán kỹ thuật

3.1. Thể tích nhà máy là 5000m3. Theo tiêu chuẩn quốc tế, lượng khí cần thay đổi trong 1giờ là 0.35

 Lưu lượng khí cấp yêu cầu tối đa là:
Cấp = 5000m3/60min*(3.28ft/m)^3*0.35 = 1030 CFM
Hay :
Cấp = 1030*(0.3)^3*60 = 1669 m3/h.
Mỗi bộ lọc điện tử F58 hỗ trợ lưu lượng khí lên đến 3400m3/h. Như vậy cần 1 bộ lọc F58.

3.2. Áp suất trong phòng cần là 15-30Pa. Từ áp suất này ta có thể tính được lưu lượng khí thải.
∆P = Mật độ khí/2 * [(Cấp – Thải)/(Diện tích hở*0.72*3600)]^2
- Ta đặt áp suất nhà máy là ∆P = 20 và mật độ khí theo lý thuyết là = 1.2 kg/m3 đó:

(Cấp – Hồi) = sqrt(20*2/1.2) * (Diện tích hở*0.72*3600)
= 5.77* (Diện tích hở*0.72*3600) 
= 14965* Diện tích hở (CMH).


- Giả sử là nhà máy kín, tuy nhiên trong thực tế sẽ luôn có phần hở. ta giả sử giá trị này là 0.01 m2. Do đó:
(Cấp – Hồi) = 149.65 m 
Lưu lượng khí thải là:
Thải = Cấp - 149.65 = 1519 m3/h.

3.3. Để đảm bảo không khí trong phòng đạt tiêu chuẩn đề ra (lọc sạch bụi lớn hơn 0.3μm), ta cần 7 bộ lọc tổng hợp F95S của Honeywell. Vì phạm vi hoạt động của mỗi bộ lọc là 150m2, nhà xưởng rộng khoảng 1000m2 nên 7 bộ là đủ.
Hiển thị

Dự án mẫu

Danh mục đang cập nhật!

Hotline

0907 635 222

0912 034 122

098 653 6698